OBJECTIF LUNE EN DE AVG

De Europese Unie heeft een wet opgesteld om het fundamentele recht op privacy van elke EU-inwoner te beschermen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Eenvoudig gezegd, de inwoners van de EU hebben nu meer te zeggen over wat, hoe, waarom, waar en wanneer hun persoonlijke gegevens gebruikt, verwerkt of vernietigd worden. Alhoewel deze verordening betrekking heeft op de persoonlijke gegevens van EU-inwoners, reikt de invloed tot ver buiten de grenzen van de EU. Iedere organisatie die op welke manier dan ook werkt met de persoonlijke gegevens van EU-inwoners, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is, heeft de verplichting om die gegevens te beschermen. Objectif Lune heeft de privacy van de persoonlijke informatie en gegevens van zijn klanten, partners en medewerkers altijd serieus genomen, maar we grijpen deze kans aan om deze verplichting te controleren en te verbeteren.

Onze verplichting en voorbereiding op de AVG

Om aan te tonen dat we de aan ons toevertrouwde gegevens daadwerkelijk beschermen, hebben we een multidisciplinair team samengesteld om de hoogste standaardcertificering voor gegevensbescherming binnen de industrie te verkrijgen: ISO 27001.

Tijdens de implementatiefase van deze internationale standaard voor gegevensbescherming zullen we:

  • Persoonlijke gegevens identificeren die we in het bedrijf beheren en verwerken – om er zeker van te zijn dat alles correct verwerkt wordt
  • Onze bedrijfsprocessen en -controles verbeteren - om te garanderen dat gegevens correct verwerkt, gebruikt en vernietigd worden
  • De gegevensintegriteit en -beveiliging binnen al onze systemen verbeteren - om er zeker van te zijn dat al onze informatie veilig is

De producten van Objectif Lune en de AVG

Op bijna al onze producten is de AVG niet van toepassing. Onze producten worden gebruikt om gegevens te kunnen verwerken, wat betekent dat er geen gegevens permanent worden opgeslagen. Ze functioneren als middleware en leveren daarom voor de gebruikers geen AVG-risico’s op.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Met de producten van Objectif Lune kunnen onze klanten gemakkelijker voldoen aan de AVG. Ontdek hoe:

Wat betekent dit voor onze partners?

We controleren al onze bedrijfsprocessen en interne procedures die betrekking hebben op partners om er zeker van te zijn dat alle informatie die we ontvangen, veilig verwerkt wordt en dat we beschikken over alle vereiste toestemmingen zodat we de best mogelijke service kunnen verlenen.

Wilt u Objectif Lune nog vragen stellen over de AVG?

Neem contact met ons op via informationsecurity@ca.objectiflune.com