Objectif Lune joins Upland Software. Learn more

We gebruiken cookies op onze websites. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Accepteren

Privacy beleid

Bij Objectif Lune begrijpen we het belang van uw privacy en we zijn zeer actief bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid is gemaakt om u te informeren over onze inspanningen. Dit beleid geldt voor alle informatie die u verstrekt op de website. Lees deze aandachtig en bevat volgende bepalingen:

1. Acceptatie van privacy beleid

Elke keer dat u de website gebruikt, geeft u te kennen dat u akkoord gaat en de overeenkomst voor het privacy beleid hierin beschreven accepteert. Als u de website namens uw werkgever gebruikt, verklaart u dat u bevoegd bent om het privacy beleid namens uw werkgever te accepteren. Als u niet akkoord gaat met het privacy beleid, of als u niet bevoegd bent om akkoord te gaan, heeft u geen toegang tot of gebruik van de website.

2. Wijzigingen in het privacy beleid

Objectif Lune behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacy beleid te maken zonder dit vooraf te melden. De meest actuele versie van het privacy beleid kan worden bekeken door te klikken op de " Privacy beleid & quot; koppeling aan de onderkant van onze website. Uw terugkerend gebruik van deze site na het publiceren van wijzigingen in het privacy beleid betekent dat u die wijzigingen accepteert. Houd er rekening mee dat Objectif Lune altijd uw persoonlijke informatie zal gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid effectief op het moment dat deze informatie werd verstrekt.

3. Toestemming gebaseerde web-tracking technologieën

Net als de meeste andere websites, verzamelt Objectif Lune automatisch informatie over de gebruikers van de website als hun IP-adres, het IP-adres van de internetprovider, de datum en het tijdstip van de toegang, enzovoort. We gebruiken ook een webtracking oplossing van ClickDimensions. De ClickDimensions oplossing maakt gebruik van een first party cookie om bezoekers bij te houden op onze websites. Objectif Lune gebruikt deze informatie om de website te beheren en om met verzamelde algemene demografische informatie anonieme statistieken te maken. Het helpt Objectif Lune ook om beter te begrijpen wat je zoekt op de website, en deze uiteindelijk te verbeteren. Objectif Lune gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om het gebruik van diensten of de links die op de website gebruikt worden bij te houden. Door het invullen van een web formulier op deze site worden uw gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem en een deel van uw vorig surfgedrag op deze site kan beschikbaar zijn voor onze medewerkers om u beter van dienst te zijn. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken kunt u geen gebruik maken van web formulieren op deze site. U kunt uw browser met behulp van privacy instellingen zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoewel u in de meeste gevallen cookies kunt weigeren en nog steeds volledig toegang heeft tot onze website, kunnen bepaalde delen van de website mogelijk niet navigeren zijn zonder het gebruik van cookies.

4. Het gebruik van niet-persoonlijke informatie

Objectif Lune kan niet-persoonlijke informatie gebruiken voor het bijhouden van informatierapporten over de gebruiker en demografie om website traffic patronen samen te stellen. Deze anonieme gegevens helpen Objectif Lune om beter te begrijpen wat haar gebruikers willen. Die anonieme gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, maar nooit op zo'n manier dat u persoonlijk bent te identificeren. Geen informatie in de rapporten wordt gerelateerd naar de identiteit of andere persoonlijke informatie van een specifieke gebruiker.

5. Verstekken van persoonlijke informatie

Bepaalde delen van de website vereisen dat u persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam en e-mailadres. Om een account aan te maken kan aanvullende persoonlijke informatie zoals telefoonnummer en postadres nodig zijn.

6. Bescherming van persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een hoge prioriteit voor Objectif Lune. Passende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsnormen worden genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of misbruik. Hoewel Objectif Lune niet verantwoordelijk is voor diefstal, misbruik, onbevoegde openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging van gegevens door een derde partij, neemt Objectif Lune alle redelijke voorzorgsmaatregelen om dergelijke problemen te voorkomen. Hoewel we er alles aan doen om uw privacy te beschermen, kan het nodig zijn dat we persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer de wet dit vereist.

7. Gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie op de website, meestal uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, ingediend, kunnen worden gebruikt om de geselecteerde diensten en informatie te verstrekken, om de software te activeren, om de prijsvragen of promoties te beheren, te meten en te verbeteren marketing inspanningen of om u informatie te sturen over Objectif Lune en haar producten. Op elk moment kunt u middels een opt-out verzoek niet meer gecontacteerd worden door Objectif Lune. Bulk e-mails verstuurd vanaf Objectif Lune zijn voorzien van een duidelijke afmeldlink die u meteen verwijderen uit onze mailinglijst. U kunt altijd kiezen persoonlijke informatie niet te verstrekken. Door het maken van deze keuze, kan Objectif Lune mogelijk niet in staat zijn om u te voorzien van het product, de dienst, of de gevraagde informatie.

8. Promoties, wedstrijden en enquêtes

Van tijd tot tijd kan Objectif Lune online promoties, wedstrijden en enquêtes uitvoeren (gezamenlijk de " wedstrijd "). Om deel te nemen, wordt u om persoonlijke informatie gevraagd die Objectif Lune kan gebruiken om contact met u op te nemen. Objectif Lune kan de resultaten van een enquête publiekelijk beschikbaar maken. Maar nooit zonder hun uitdrukkelijke toestemming om de relatie van bepaalde antwoorden aan specifieke gebruikers van de website te verbinden. Alle wedstrijden zijn onderhevig aan specifieke regels en deelname is altijd vrijwillig. In sommige gevallen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn voor de door gebruikers verstrekte informatie, die voor verstrekking zal worden aangeven.

9. Interactieve discussies

Bepaalde delen van de website zijn bedoeld om u de mogelijkheid te bieden informatie te verstrekken, met inbegrip, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld toestemming krijgen om berichten in Objectif Lune nieuwsgroep of in chatrooms, prikbord of mailinglijsten te plaatsen op onze website. Begrijp dat deze ter beschikking gestelde berichten publieke informatie wordt. Wij adviseren u voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen welke informatie u verstrekt. Objectif Lune kan persoonlijke informatie op de website gebruiken om u te contacteren in het geval deze gepubliceerde berichten een probleem of geschil veroorzaken.

10. Gekoppelde sites

Voor uw gemak kan de website links of verwijzingen naar websites of bronnen van derden, die door andere personen (collectief 'gekoppelde sites ") beheerd worden, bevatten. Gelinkte sites zijn onafhankelijk van Objectif Lune en Objectif Lune heeft geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid voor of controle over de inhoud of het privacy beleid en de praktijken van de gelinkte sites. Sinds hun beleid kan verschillen van de onze, raadt Objectif Lune u aan de privacy verklaringen van de gekoppelde sites te lezen.

11. Openbaarmaking van informatie

Objectif Lune zal geen door de gebruikers van de website verstrekte informatie aan derden verkopen. Objectif Lune kan echter verstrekte informatie met derde partijen delen om te verifiëren en te valideren, die namens haar producten en diensten aanbieden. In dergelijke gevallen zal Objectif Lune redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met ons privacy beleid. Openbaarmaking van informatie kan ook gedaan worden indien dit door de wet vereist wordt.

12. Juistheid van de informatie

U kunt Objectif Lune helpen uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden door ons te informeren over wijzigingen aan uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Dit kan u doen met een bericht naar olmarketing@ca.objectiflune.com.

13. Het verwijderen van informatie

U kunt Objectif Lune vragen uw gegevens te verwijderen uit onze administratie. Met in acht name van de voorschriften van Objectif Lune voor verder behoud van overige informatie, zullen wij al het mogelijke doen om aan uw verzoek te voldoen.

14. Mededeling voor Europese gebruikers

De op deze website of op andere wijze aan Objectif Lune verstrekte informatie kan buiten de Europese Economische Unie worden overgedragen ten behoeve van de verwerking door Objectif Lune Inc., een bedrijf gevestigd in Montréal, Québec, Canada of haar dochterondernemingen wereldwijd, waaronder die zich in landen bevinden die niet een gelijkwaardig niveau van bescherming als de Europese Unie kunnen bieden. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid, stemt u in met de overdracht van alle informatie die aan Canada en andere landen die niet een gelijkwaardig niveau van bescherming aanbieden als in de Europese Unie, en het verwerken van die informatie, zoals beschreven in dit privacy beleid.

15. Voorbehoud

Objectif Lune is voornemens om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te houden aan dit privacy beleid. In het geval dat Objectif Lune niet kan voldoen aan alle voorwaarden in dit privacy beleid, gaat u ermee akkoord door het gebruik van en het verstrekken van informatie aan de website, dat uw enige en exclusieve eis tegen Objectif Lune zal zijn, dat Objectif Lune onmiddellijk correcties uitvoert om de afhandeling van uw informatie in de toekomst in overeenstemming met dit privacy beleid te brengen. In geen geval zal Objectif Lune aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schade die voortvloeit uit, verband houden met, of die betrekking hebben op de website.